Rozwój dziecka

Psycholog dziecięcy to osoba, która nie tylko pracuje z dziećmi, wspierając ich rozwój, ale przede wszystkim wspiera rodziców, ponieważ to właśnie poprzez rodziców psycholog dziecięcy jest w stanie udzielić pomocy, która jest najbardziej efektywna.

Psycholog dziecięcy nie zawsze ma bezpośredni kontakt z dzieckiem. Dzieje się tak w przypadku małych dzieci, kiedy to rodzice widzący swoje dzieci 24h na dobę zauważają wiele zdarzeń, emocji, sytuacji, które mogą opowiedzieć w wywiadzie. Psycholog dziecięcy na podstawie wywiadu z rodzicem może poznać dziecko i jego sytuacje rodzinną i wspólnie z rodzicami poszukiwać rozwiązań dla trudnych sytaucji, z którymi zmaga się rodzina. Rodzice w codziennym życiu wprowadzają zmiany, na które się zdecydowali i konsultują się z psychologiem dziecięcym w przypadku jakiś wątpliwości. Psycholog dziecięcy jedynie wspiera rodzica.

Psycholog dziecięcy pracujący w żłobku, czy przedszkolu może spostrzec to, czego rodzice nie widzą na co dzień. To w przedszkolu dziecko pozostawione pod opieką innych osób dorosłych ma za zadanie zaadaptować się, dostosować i sprostać wielu oczekiwaniom i wymaganiom pań jak i innych dzieci. Wiele wyzwań i trudnych sytuacji czeka na maluchów w takim miejscu. Psycholog dziecięcy jest niezastąpiony podczas procesu adaptacji, który jest bardzo trudny nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy mają wiele wątpliwości, obaw i niekiedy trudno jest im się skupić na pracy, bo wciąż wracają do myśli o dziecku, które pozostawili w przedszkolu.

Dzieci w wieku szkolnym spotykają się z psychologiem dziecięcym w szkole. Psycholog w szkole ma niezwykle trudne zadanie, ponieważ pracuje w placówce, w której jest bardzo dużo dzieci, często ma minimalną ilość godzin i nie ma możliwości wspierać wszystkich dzieci, które takiego wsparcia potrzebują, nie mówiąc już o spotkaniach z rodzicami.

Rodzice dzieci w wieku szkolnym zgłaszają się do psychologa dziecięcego z takimi problemami jak trudności w motywowaniu dziecka do nauki, agresją, uzależnieniem od gier i elektroniki, trudnościami w nawiązaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem, lęk społeczny, trudności w nawiązaniu relacji z innymi dziećmi, czy trudności w nazywaniu własnych stanów emocjonalnych.

Psycholog dziecięcy pracuje z dzieckiem poprzez regularne spotkania mające na celu zdobycie umiejętności niezbędnych do zmiany sytuacji dziecka w szkole. Ponadto psycholog dziecięcy ma stały kontakt z rodzicami, z którymi ustalają wspólną strategię wspierania dziecka. Strategia ta jest ustalana indywidualnie z rodzicem, ponieważ każda rodzina jest inna, ma różne wartości, potrzeby, wyobrażenia. Psycholog dziecięcy proponuje różne rozwiązania, które mogą pomóc dziecku jak i rodzicom, ale to właśnie rodzice decydują, na które rozwiązanie będą chcieli się zdecydować.