Techniki zapamiętywania

Jak techniki zapamiętywania pomagają uczniom w szkole?

Ciągle zastanawiam się jak to się dzieje, że szkoły w tak niewielkim stopniu korzystają z tak prostych technik, które umożliwiają uczniom zdobywanie wiedzy w sposób przyjemny, kreatywny i przede wszystkim trwale zapamiętany. Technik zapamiętywania jest wiele i każdy uczeń indywidualnie może znaleźć coś dla siebie. Ważne, aby dostosować poznawane techniki do uczniów, do ich zdolności, talentów, cech charakteru. Takim dostosowaniem mnemotechnik do ucznia może zajmować się psycholog dziecięcy, który przez pierwsze spotkania z uczniem poznaje go, rozmawia o tym, co w szkole jest trudne, co łatwe. Który nauczyciel, w jaki sposób uczy. Dzieci w 4-5 klasie już mają dość dużą samowiedzę o swoim procesie uczenia, jednak same nie potrafią dostosować technik pamięciowych do swoich trudności.

Psycholog dziecięcy, gdy pozna ucznia i jego zdolności, jak i trudności, może zaproponować kilka technik zapamiętywania, które są dostosowane do każdego ucznia indywidualnie. Nie ma potrzeby poznawania wszystkich mnemotechnik, tylko tych, z których uczeń będzie korzystał chętnie, ale też w sposób użyteczny. Uczniowie podczas zajęć często nie czują, że się uczą. Nauka staje się dla nich ciekawsza i choć z początku, gdy poznają mnemotechniki, tworzenie historyjek, czy map myśli jest dość czasochłonnym procesem, to po kilku próbach okazuje się, że jest to niezwykle użyteczne narzędzie i dzieci i młodzież chętnie po nie sięgają przy każdej możliwej okazji.

Dzieci w szkole uczą się schematycznie, tworzą notatki, które narzuca im nauczyciel, uczą się wkuwając, tylko po to, aby dostać dobrą ocenę i rzadko, kiedy czują, że nauka może być naprawdę interesująca. Dzięki mnemotechnikom i metodzie projektów, podczas naszych zajęć dzieci uczą się uczyć i robić to z radością.

Ale konkrety! Podstawową techniką zapamiętywania, z której korzystamy w zasadzie ze wszystkimi uczniami jest mapa myśli. Dlaczego?

7 korzyści jakie przynosi uczniowi korzystanie z mapy myśli:

 1. łatwość w organizowaniu wiedzy, która jest zdobywana. Uczniowie często skarżą się, że zapisują notatkę, a następnie nauczyciel wraca do tego, co już wcześniej mówił, a oni nie mają już miejsca, aby zapisać to co istotne, a jest związane z wcześniej zdobytą wiedzą. Mapa myśli umożliwia tworzenie połączeń między zdobytą wiedzą wcześniej, a zdobywaną teraz. W każdej chwili można dopisać to, co jest potrzebne bez potrzeby skreślania.
 2. odpowiednio stworzona mapa myślijest jakby obrazkiem dla naszego mózgu, a oczywiste jest to, że obrazy zapamiętujemy szybciej niż ciąg tekstów. Sama mapa myśli może zawierać
 3. wiele możliwościtworzenia mapy myśli. W zależności, który uczeń lubi kolorować, rysować, pisać, wyklejać, może tworzyć taką mapę myśli, która jest dla niego użyteczna i czytelna. Co ważne! Nie oceniajmy mapy myśli, że nie jest dobra, bo według nas nie jest estetyczna, czy za mało kolorowa. Każdy z nas jest inny i tworzy taką mapę myśli, która jest użyteczna dla niego.
 4. pozwala umieścić wszystkie ważne informacje z tematu, czy nawet jednego działuna jednej kartce A4, którą wieszając w pokoju możemy oglądać jakby mimowolnie podczas codziennych czynności i uczyć się, choć myślimy, że wcale tego nie robimy. O co chodzi w nauce? O wielokrotne powtarzanie materiału i utrwalanie go.
 5. nauka staje się zabawąi ciekawym, twórczym doświadczeniem. Nie rzadko dzieci ze zdolnościami artystycznymi mają trudności w szkole, nie mogą uczyć się wykorzystując swoje talenty i pasje. Mapa myśli daje takie możliwości.
 6. Uczy przeformułowania zdobytej wiedzy na tekst „własny”, czyli taki, który uczeń rozumie.Nie ma sensu w mapę myśli wpisywać całą definicję. Uczeń czyta defnicje, a na jej podstawie tworzy własną notatkę, rysuje elementy, które pozwolą mu poznać tą definicję i przede wszystkim ją zrozumieć, a nie wykuć na pamięć.
 7. wiedza zdobyta poprzez mapę myśli zostaje długotrwale zapamiętywana, a przypominanie jej i utrwalanienp. po 2 latach, gdy uczeń przygotowuje się do egzaminów, czy testów na koniec szkoły,jest pocesem o wiele szybszym niż jakbyśmy mieli korzystać z repetytoriów, podręczników szkolnych, czy nawet własnych zeszytów.

Nie rzadko na pierwszym spotkaniu z moimi uczniami pytam ich jak się uczą najczęściej. Okazuje się, że wszyscy wykuwają na pamięć materiał szkolny, który zapominają niemal tuż po tym, jak oddadzą kartkę z kartkówki lub sprawdzianu (o ile tak zdobyta wiedza jest w stanie „dotrwać” do momentu, gdy uczeń siada w klasie do kartkówki lub sprawdzianu i o ile tak zdobyta wiedza jest na tyle trwała, że zestresowany i uczeń z trudnościami z koncentracją uwagi jest w stanie ją wydobyć ze swojej pamięci). Mnemotechniki to nie tylko mapy myśli. Technik pamięciowych jest tak wiele, że każdy uczeń i ten, który uczy się wzrokowo i ten, który szybciej uczy się przez słuchanie, znajdzie technikę, która pomoże mu szybciej i długotrwale zapamiętywać materiał szkolny, który w przyszłości będzie mógł wykorzystać do nauki do egzaminów i testów na koniec szkoły.

                Co więcej poznanie technik zapamiętywania wpływa na rozwój ucznia nie tylko tego jak się zdobywa wiedzę, ale też jakim staje się człowiekiem.

Poznajcie 8 korzyści płynących z poznania mnemotechnik, które są dostosowane do ucznia i rozwijają go: 


1. wzrost samowiedzy dziecka dotyczące procesów uczenia i zapamiętywania
2. wzrost samodzielności w zdobywaniu wiedzy
3. wzrost efektywności zdobywanej wiedzy
4. ograniczenie czasu spędzanego na nauce w domu, zwiększenie ilości czasu spędzanego na rozwijaniu swoich pasji, spędzanie więcej czasu na regeneracji i odpoczynku
5. ograniczenie ilości korepetycji, które mają na celu uzupełnianie braków edukacyjnych ze szkoły
6. zwiększenie motywacji do nauki, wynikającej ze zdobywania wiedzy szkolnej w sposób ciekawy i efektywny
7. wzrost pewności siebie dziecka i poczucia własnej wartości, dzięki samodzielności zdobywania wiedzy i poznaniu technik zapamiętywania bazujących na zdolnościach dziecka
8. pozytywne doświadczenia związane ze zdobywaniem wiedzy w szkole jak i poza nią

Jak wyglądają nasze zajęcia?

 1. Poznanie ucznia, jego talentów, zdolności, ale także trudności szkolnych takich jak: dysleksja, dysortografia, ADHD, trudności z koncentracją uwagi, niska motywacja do nauki. Jest to swego rodzaju diagnoza ucznia.
 2. Poznanie kilku mnemotechnik dostosowanych do ucznia.
 3. Ćwiczenie koncentracji uwagi i zmniejszanie wpływu trudności szkolnych na proces nauki.
 4. Nauka wykorzystania technik pamięciowych w praktyce na materiale szkolnym.
 5. Zwiększenie motywacji do nauki wykorzystując metodę projektów. Pokazanie i towarzyszenie uczniom w zdobywaniu wiedzy w sposób samodzielny, efektywny i interesujący.

Zapisz się na nasze zajęcia już teraz! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.